PAŘÁT Magazine
Metalový časopis

ZEĎ HANBY

Pařát LOGO2012Zde budou pro výstrahu zveřejňována jména lidí, podvodníků (a kontakty na ně), kteří se rozhodli, že jim pár desítek korun stojí za veřejnou ostudu. Smažeme je až když svůj závazek uhradí. Jelikož preferujeme principy důvěry (informace o podmínkách zasílání nejdete zde), samozřejmě nás takové chování mrzí, ale kvůli několika nepoctivcům nic měnit nebudeme. Jde hlavně o princip, že vše má své hranice a zneužití naší důvěry si nenecháme líbit. Toto zveřejnění bude představovat krajní mez, kdy selhaly všechny prostředky k tomu se nějakým způsobem domluvit a dotyční naše snahy záměrně ignorují. Věříme, že každý dostane rozum a tato zeď bude co nejdéle prázdná.

Translate »