PAŘÁT Magazine
Metalový časopis

O Pařátu

Pařát byl metalový časopis vycházející v letech 2000-2022. První číslo spatřilo světlo světa v lednu roku 2000, a to ještě v xeroxové verzi, na formátu A5. První výraznější milník přišel na konci roku 2001, kdy u čtvrtého čísla xerox vystřídal profi tisk, hned číslo následující bylo vyvedeno do formátu A4. Tomu byl časopis věrný až do svého posledního vydání. Periodicita čísel se pohybovala v průměru čtyř měsíců, počet stran se míhal okolo čísla 60.

Dalším přelomovým číslem se stalo numero 19 z prosince roku 2006, jež poprvé zdobila barevná obálka, měnilo se logo i podtitul. Z Pařátu se stal rock metalový magazín, avšak šlo především o kosmetickou úpravu, neboť obsah byl veden i nadále stejným směrem. 19. číslo se stalo předzvěztí blížících se velkých změn. Po mém vstupu do řad Crystal Productions toto vydavatelství převzalo záštitu nad časopisem a od roku 2007 se stalo zároveň vydavatelem Pařátu. V době širokého rozvoje internetu bylo stále těžší a těžší se prosadit s tištěným časopisem, proto jsme pro čtenáře volili jistě lukrativní přílohy v podobě originálních kompilačních CD, DVD a plakátů, zároveň jsme ustanovili pevné termíny vydání na čtyři čísla do roka.

Na konci roku 2008 však začala nové éra Pařátu již bez vydavateství Crystal Productions, od roku 2009 se staly krom kompilací přilohou Pařátu rovnou i originální CD kapel. A to za jářku cenu lepší než lidovou. Rád bych na tomto místě znovu zdůraznil, že Pařát byl zaměřen především na extrémní metalové odnože, nepodléhali jsme diktátu vydavatelských firem ani nikoho jiného. Pařát byl tištěný metalový časopis, který vzešel z čistě zinových kořenů. Naším cílem byla pouze a jedině tištěná forma, webzin pro nás nepředstavoval žádnou tvůrčí motivací. Počínaje číslem 32 (únor 2010) se z Pařátu stal plnobarevný obměsíčník, vycházel každý sudý měsíc 20-tého.

Za Pařátem nestála žádná firma ani korporace firem, celou dobu jej vedla a financovala pouze jedna fyzická osoba. Pařát neměl ani žádné zaměstnance či brigádníky. Tvorba časopisu nebyla jen o psaní, ale také o mracích pro běžného čtenáře neviditelných věcí. Když už bylo vše uděláno a posláno do tiskárny, časopis bylo nutné rozeslat, vést účetnictví, evidence, administrativu atd. Na tom všem se podílelo minimum lidí.

Pařát také fungoval zcela jinak, než je u časopisů běžné. Celkově jsme si zakládali na podstatně širším lidském rozměru, než je obvyklé.

Součástí časopisu Pařát bylo také vydavatelství Pařát Productions, které funguje od roku 2008 dodnes, a Pařátshop, který vzniknul v roce 2013 a taktéž funguje dodnes.

 

Translate »