PAŘÁT Magazine
Metalový časopis

O Pařátu

Pařát je metalový časopis s důrazem na jeho tvrdé odnože. První číslo spatřilo světlo světa v lednu roku 2000, a to ještě v xeroxové verzi, na formátu A5. První výraznější milník přišel na konci roku 2001, kdy u čtvrtého čísla xerox vystřídal profi tisk, hned číslo následující bylo vyvedeno do formátu A4. Tomu je časopis věrný dodnes. Periodicita čísel se pohybovala v průměru čtyř měsíců, počet stran se míhal okolo čísla 60.

Dalším přelomovým číslem se stává numero 19 z prosince roku 2006, jež poprvé zdobí barevná obálka, mění se logo i podtitul. Z Pařátu se stává rock metalový magazín, avšak jde především o kosmetickou úpravu, neboť obsah je veden i nadále stejným směrem. 19. číslo se stává předzvěztí blížících se velkých změn. Po mém vstupu do řad Crystal productions přebírá toto vydavatelství záštitu nad časopisem a od roku 2007 se stává zároveň vydavatelem Pařátu. V době širokého rozvoje internetu bylo stále těžší a těžší se prosadit s tištěným časopisem, proto jsme pro čtenáře volili jistě lukrativní přílohy v podobě originálních kompilačních CD, DVD a plakátů, zároveň jsme ustanovili pevné termíny vydání na čtyři čísla do roka.

Na konci roku 2008 však začala nové éra Pařátu již bez vydavateství Crystal Productions, od roku 2009 jsou krom kompilací přilohou Pařátu rovnou i originální CD kapel. A to za jářku cenu lepší než lidovou. Rád bych na tomto místě znovu zdůraznil, že Pařát byl, je a bude zaměřen především na extrémní metalové odnože, nehodláme podléhat diktátu vydavatelských firem ani nikoho jiného. Pařát je tištěný metalový časopis, který vzešel z čistě zinových kořenů. Naším cílem zůstává pouze a jedině tištěná forma, webzin pro nás nepředstavuje žádnou tvůrčí motivací. Počínaje číslem 32 (únor 2010) se z Pařátu stal plnobarevný obměsíčník, vychází každý sudý měsíc plus/minus 20-tého, což trvá dodnes.

Za Pařátem nestojí žádná firma ani korporace firem, celou dobu jej vede a financuje pouze jedna fyzická osoba. Pařát nemá ani žádné zaměstnance či brigádníky. Tvorba časopisu není jen o psaní, ale jsou to i mraky pro běžného čtenáře neviditelných věcí. Když už je vše uděláno a posláno do tiskárny, časopis musíte rozeslat, vést účetnictví, evidence, administrativu atd. Na tom všem se podílí naprosté minimum lidí.

Pařát také funguje zcela jinak, než je u časopisů běžné. Celkově si zakládáme na podstatně širším lidském rozměru, než je obvyklé. Nejsme totiž byznysmani 🙂

Součástí časopisu Pařát je také vydavatelství Pařát Productions, které funguje od roku 2008, a Pařátshop, který vzniknul v roce 2013.

 

Translate »