PAŘÁT Magazine
Metalový časopis

NEUE DEUTSCHE HÄRTE

EisbrecherV Pařátu dáváme často prostor hudebním scénám z různých koutů světa, ovšem pro tu, kterou představíme v srpnovém vydání, nemusíme šmátrat prstem po mapě daleko. Neue Deutsche Härte, neboli Nová německá tvrdost, je hudební odnož, jež se výhradně vztahuje na německé formace (případně další soubory z německy mluvících zemí), které v devadesátých letech podlehly vášni elektroniky, metalu, industrialu a hromadě dalších alternativních prvků. Nicméně hned dalším zásadním elementem v tvorbě těchto kapel (RICHTHOFEN, EISBRECHER a mnohé další) bylo a je využívání tvrdého germánského jazyka, masivní frázování hlubokého vokálu, jež si potrpí na výrazivo důležitých slov. Nedílnou součástí celku jsou potom texty, zabývající se morbiditou všeho druhu. Naturalistické elementy brousí kolem erotiky, celospolečenských klišé a pochopitelně nechybějí témata spojená s kritikou současného světa a pochybným člověčenstvím našeho zkaženého druhu. Kde se všechno tohle vzalo? Jaké jsou zásadní formace této pikantní scény?

59. číslo Pařátu vyjde 6. srpna na festivalu Brutal Assault.

Mohlo by Vás zajímat...
Translate »