PAŘÁT Magazine
Metalový časopis

MYTHOPOEIA

Plzeňská skupina MYTHOPOEIA patřila v první polovině devadesátých let minulého tisíciletí mezi přední zástupce doommetalové vlny. Kapelou prošla řada dodnes činných hudebníků, svého času v ní působil kompletní kvartet SORATH či pozdější členové TROLLECH. Za zhruba 10 let existence vydala MYTHOPOEIA dvě originální audiokazety, jedno CD a podílela se i na kultovní kompilaci „Breath Of Doom“.

Na začátku roku 1993 vznikla v Plzni skupina se sáhodlouhým názvem MYTHOPOEIA – KINGDOM OF FROST, z jejíhož jména následně zůstalo „jen“ první slovo. Na jaře 2002 nastala poslední fáze existence skupiny – proběhlo několik koncertů a v červnu téhož roku se MYTHOPOEIA odmlčela navždy. Konec byl rozhodnutím zakladatele a ideového vůdce kapely Heona Ostamona, který zbytku sestavy zablokoval pokračovat pod názvem MYTHOPOEIA.

Existenci kapely MYTHOPOEIA v letech 1993-2002 si připomeneme v 81. čísle Pařátu, které vyjde 20. dubna. 

Mohlo by Vás zajímat...
Translate »