PAŘÁT Magazine
Metalový časopis

FUNERAL DOOM METAL – část první, Rusko

tma-iso100Na počátku milénia byly metalové škatulky nastaveny všelijak, jen ne ve prospěch truchlivého doom metalu, jenž se ve svém rychlém vývoji brzy dostal do slepé uličky. I žánrové veličiny rychle pochopily, že pokud ustrnou ve svém vývoji, brzy se dostanou mimo rámec obecného trendu. V této chvíli ovšem to slovo není nutné brát jako slovo. Spíše jde o to, že mnoho doomových seskupení se dostalo na okraj propasti a jedinou možnou cestou, kterak se z toho všeho vymanit, byla šance sáhnout po rockových či gotických schématech. Doom metal byl odsouzen, dle vlastní terminologie, k postupnému zániku, ovšem přitažlivost tohoto jedinečného žánru nenechala dlouho spát mladší umělce, jež se brzy upnuli na mnohem tesknější formu metalového absolutna. Označení funetal doom metal ovšem nespadlo z nebe jen tak náhle, již v devadesátých letech fungovala celá řada obdobně laděných spolků, byť na skutečný průlom si některé z nich musely počkat třeba do pozdějších let. Cílem následujícího seriálu však není řádově určovat, kdo kde byl první, ale spíše se zaměřit na země, kde se tomuto žáru daří navýsost dobře. První část vás zavede do ruských zasněžených plání.

56. číslo Pařátu vyjde 20. února.

Mohlo by Vás zajímat...
Translate »